Dine4Fit
star star star star star_half

A személyes adatok védelmének feltételei

  1.  1.  Alapvető rendelkezések

a.  Az Európai Parlament és Tanács (EÚ) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban csak „GDPR") 4. cikke 7. pontja alapján a személyes adatok kezelője a Dine4Fit, a.s., cégjegyzékszám: 25766937, székhelye: Škroupova 631, Hradec Králové, Csehország (a továbbiakban csak: "adatkezelő").

b.  Az adatkezelő elérhetősége

székhelye: Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové, Csehország

email: info@support.dine4fit.hu

c.   személyes adatok alatt minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információt értünk. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, e-mail, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

d.  Az adatkezelő nem nevezett ki a személyes adatok védelméért felelős tisztviselőt.

2.  A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

a.   Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat kezeli

b. Ebbe a kategóriába tartozik az Ön által megadott e-mail címe is (amely esetleg tartalmazhatja a keresztnevét és vezetéknevét), ami elengedhetetlen a Dine4Fit alkalmazásba történő bejelentkezéshez

c.  Az adatkezelő a kezelt webhelyeken sütiket és eszközazonosítókat, valamint a mobilalkalmazások hálózati azonosítóit dolgozza fel.

3.  A személyes adatok kezelésének célja

a.  A személyes adatok kezelésének jogi oka: 

Az Ön hozzájárulása a feldolgozáshoz közvetlen marketingszolgáltatás céljából (különösen a Dine4Fit alkalmazásra vonatkozó információk közlése, illetve hírlevelek és különféle tippek megosztása) a GDPR 6. cikke 1. bekezdés f) pontja értelmében, 47. preambulumbekezdés.

                                                    ii.              az Ön hozzájárulása adatai feldolgozáshoz direkt marketing biztosítása céljából a GDPR 6. cikke 1. bekezdés a) pontja értelmében (legfőképp az elektronikus kommunikáció használata a kereskedelmi értesítések közlésére)

                                                                iii.       az Ön hozzájárulása a sütik használatához és az olyan adatok gyűjtéséhez mind a hálózati azonosító, a GDPR 6. cikke 1. bekezdés a) pontja értelmében

Amennyiben nem egyezik bele a személyes adatok feldolgozásába olyan eseteknél, ahol az adatok feldolgozása jogi okon alapul, az adatok, amelyeket beleegyezés alapján kellett volna feldolgozni, nem kerülnek feldolgozásra.

b.  A személyes adatok feldolgozásának célja:

                                                                       i.       a rendszergazda által biztosított Dine4Fit szolgáltatáshoz való hozzáférés engedélyezése; regisztrációkor egy e-mail címre van szükség, amely a Dine4Fit szolgáltatáshoz való hozzáférés engedélyezéséhez szükséges, az e-mail megadása elengedhetetlen követelmény a Dine4Fit szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításához

                                                                     ii.       üzleti hirdetések és egyéb marketing tevékenységek küldése (direkt marketing), azonban  ez nem vonatkozik a harmadik felektől szerzett felhasználók személyes adataira (lásd jelen feltételek 4. pontját).

                                                                    iii.       a weboldal látogatottság mérése, célzott hirdetés, a weboldalak és mobilalkalmazások megjelenítésének hozzáigazítása, azonban  ez nem vonatkozik a harmadik fél felhasználóinak adataira (lásd jelen feltételek 4. pontját), kivéve, ha ezen adatok a Dine4Fit szolgáltatásnyújtás biztosítására vagy fejlesztésére kerülnek felhasználásra.

                                                                    iv.       az adatkezelő, az összegyűjtött sütik alapján, felhasználhatja az automatizált döntéshozatali folyamatokat a GDPR 22. cikke értelmében.

4.  Harmadik féltől kapott személyes adatok kezelése

a.  A harmadik felektől (pl. Apple HealthKit, Google Fit, Garmin Connect...) szerzett felhasználók egészségi és fizikai aktivitásainak adatai nem használhatók fel kontextuális hirdetésekhez, marketing célokra, és az egészségügyi menedzsment fejlesztésétől eltérő célú adatelemzésre sem. Az adatok kutatási célú felhasználásához azon harmadik fél hozzájárulása szükséges, akitől az adatok származnak.

5.  Névtelen adatok felhasználása

a.  Az adatkezelő felhasználhatja a Dine4Fit felhasználók névtelen adatait (eltávolított személyes adatokkal), amelyek étkezési szokásokról, fizikai aktivitásról és antropometrikus adatokról árulkodnak arra, hogy további szolgáltatásokat biztosítson a Dine4Fit vásárlóinak, vagy felhasználhatja őket a fogyasztói magatartás tanulmányozása érdekében.

6.  Az adatok megőrzési ideje

a.  az adatkezelő megőrzi személyes adatait mindaddig, amíg a Felhasználási feltételek alapján biztosított Önnek a Dine4Fit szolgáltatáshoz való hozzáférés, legfeljebb viszont 5 évig az utolsó bejelentkezése óta a Dine4Fit alkalmazásba

b.  addig, amíg nem kéri az adatkezelőt a Dine4Fit alkalmazás felhasználói fiókja törlésére

c.  amíg nem vonja vissza a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való beleegyezését, amennyiben a személyes adatok feldolgozása beleegyezés alapján történik

d.  a személyes adatok megőrzési ideje lejártával, az adatkezelő törli a személyes adatokat.

7.  Személyes adatok befogadói (az adatkezelő alvállalkozói)

a.  a személyes adatok befogadói olyan személyek, akik

                                                                       i.       biztosítják a szolgáltatás működtetését (például az adatkezelő szerver szolgáltatója)

                                                                     ii.       részt vesznek az egyszeri vagy rendszeres fizetések végrehajtásában az adatkezelő fizetett szolgáltatások megrendelése alapján (például fizetési kapuk üzemeltetői)

                                                                    iii.       biztosítják a Dine4Fit marketingszolgáltatásait (például az e-mail szolgáltatások biztosítója)

b.  Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országoknak (az EU-n kívül) vagy nemzetközi szervezeteknek.

8.  Az Ön jogai

a.  A GDPR-ban megállapított feltételek szerint Önnek joga van

                                                                    i.       a személyes adataihoz való hozzáférésre a GDPR 15. cikke alapján,

                                                                     ii.       a személyes adatainak kijavítására a GDPR 16. cikke alapján, vagy a személyes adatai feldolgozásának korlátozására a GDPR 18. cikke alapján.

                                                                    iii.       a személyes adatainak törlésére a GDPR 17. cikke alapján.

                                                                    iv.                   a következő oldalon körülírt folyamat alkalmazásával visszavonni beleegyezését a sütik marketing célokra történő felhasználásához https://www.kaloricketabulky.cz/cookies

                                                                     v.       kifogásolni a feldolgozást a GDPR 21. cikke alapján és

                                                                    vi.       az adatok hordozhatóságához a GDPR 20. cikke alapján.

                                                                  vii.       a feldolgozáshoz való beleegyezés felmondására (ez az eljárás nem vonatkozik a beleegyezés visszavonásának jogára - lásd fent) írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő ezen feltételek I. cikkében (Alapvető rendelkezések) megadott címére vagy e-mail címére.

b.  Ha Ön úgy gondolja, hogy adatvédelmi jogait megsértették, jogosult panaszt tenni az Adatvédelmi hivatalnál.

9.  A személyes adatok biztosításának feltételei

a.  Az adatkezelő kijelenti, hogy minden biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága fenntartása érdekében.

b.  Az adatkezelő technikai intézkedéseket vezetett be az adattárak biztonsága érdekében, mint például a titkosítás, a biztonságos elérési protokollok, és rendszeres biztonsági auditok.

c. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz. A hozzáférés szigorúan ellenőrzött és kontrollált.

10.  Záró rendelkezések

a.  A feltételek elfogadása a Dine4Fit regisztrációs űrlap kitöltése során történik. A beleegyezésével tudomásul veszi, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.

b. Az adatkezelő jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelme feltételeinek új verzióját közzéteszi a weboldalán, és egyúttal elküldi az e-mail címére (amelyet a rendszergazdának adott meg) a linket, ahol megtekintheti őket. Az érintettnek jogában áll írásban vagy elektronikus úton kifejezni nem egyet értését a feltételek változásával, a fenti feltételek 1. pontjában (Alapvető rendelkezések) megadott adatkezelő címére vagy e-mail címére. Ha az érintett nem ért egyet a feltételek változásával, akkor az adatkezelő nem tudja tovább feldolgozni a személyes adatait, és a Dine4Fit alkalmazásban lévő fiókja törlésre kerül.

 

Ezek a feltételek 2018. május 25-től kezdődően hatályosak.

Privacy policy

Information about registered users is kept in accord to a valid legislation of the Czech republic, in particular the Czech Act on Personal Data Protection (Act No. 101/2000 Coll.). Registered users agree with processing and gathering their personal data, which they provided by registration in database of Operator, until they send written cancelation this processing.
We reserve a right to use this data to inform our registered users about application KalorickeTabulky.cz. We reserve a right to send newsletters about healthy style to registered users.
Registered users have full access to its personal data, which they can correct and change. Personal data is possible to remove from database by a written application of registered user. In this case registration of this user is deleted. Personal data of registered users are absolutely secured against its misuse. We operate strictly confidential with all personal data and inserted information in diet menu. We don´t provide it to anyone in any case.

Aggregated anonymous data we can use to make a study about consumer behavior for our clients. But they receive only summarized results of general investigation, not any personal data of registered users. On our websites are displayed some advertisements, which provide advertising companies. These companies can use some information of your visits our websites or others. They can provide an advertisement of goods and services, which you interest in. We do not provide your personal data like your name, address, email address or phone number. If you want to know more information about this processes and how to prevent it, please visit this link: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

čestina
slovenčina
українська
русский
polski
magyar
phone Alkalmazás letöltése
App
Dine4Fit
Dine4Fit
čestina
slovenčina
українська
русский
polski
magyar
phone Alkalmazás letöltése
App
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva
Dine4Fit © 2024 Minden jog fenntartva